Ho – Official Dress (Male)

Ho – Traditional Dress (Male) Ho – Traditional Dress (Female) Ho – Official Dress (Male) Ho – Official Dress (Female)
Contest Ended

Abass Mamah

Category : Ho - Official Dress (Male)

Amati Elorm Amati

Category : Ho - Official Dress (Male)

Anagbonu Nathaniel

Category : Ho - Official Dress (Male)

Bright Dupe Keane

Category : Ho - Official Dress (Male)

Daniel Lawson Quaye

Category : Ho - Official Dress (Male)

Darlington Randy Dogbe

Category : Ho - Official Dress (Male)

Dekpey Amos

Category : Ho - Official Dress (Male)

Edmund Lamptey

Category : Ho - Official Dress (Male)

Emmanuel Ekeadzi

Category : Ho - Official Dress (Male)

Emmanuel Tettey

Category : Ho - Official Dress (Male)

Eric Amoah

Category : Ho - Official Dress (Male)

Eric Sampson Amissah

Category : Ho - Official Dress (Male)

Ernest Eklu

Category : Ho - Official Dress (Male)

Fabian Williams

Category : Ho - Official Dress (Male)

Frank Kafari

Category : Ho - Official Dress (Male)

Gideon Nii Baddoo

Category : Ho - Official Dress (Male)

Godwin Dornyo

Category : Ho - Official Dress (Male)

Israel Makafui Bedrah

Category : Ho - Official Dress (Male)

John Sam

Category : Ho - Official Dress (Male)

King Grant Agordzo

Category : Ho - Official Dress (Male)

Martin A. Conscious

Category : Ho - Official Dress (Male)

Moses Kumator

Category : Ho - Official Dress (Male)

Nelson Newton Ametepe

Category : Ho - Official Dress (Male)

Prince Mawutor

Category : Ho - Official Dress (Male)

Sammy Gogoey

Category : Ho - Official Dress (Male)

Selorm Adzimah

Category : Ho - Official Dress (Male)

Stephen Prah

Category : Ho - Official Dress (Male)

Stephen Wayo

Category : Ho - Official Dress (Male)

Vanel Abdallah Mohammed

Category : Ho - Official Dress (Male)

Victor Nicholas Anku

Category : Ho - Official Dress (Male)

Vincent Agboyi

Category : Ho - Official Dress (Male)

Winfred Worlali Deladem

Category : Ho - Official Dress (Male)